Text size A A A
Color C C C C

নোটিশ

৮৪১ Representative of DG 23.05.2017. 23-05-2017
Representative of DG 23.05.2017..PDF
৮৪২ Biddutsahi -22.05.17 22-05-2017
Biddutsahi -22.05.17.PDF
৮৪৩ Representative of DG 22.05.2017. 22-05-2017
Representative of DG 22.05.2017..PDF
৮৪৪ Representative of DG 21.05.2017 21-05-2017
Representative of DG 21.05.2017..PDF
৮৪৫ Representative of DG 18.05.2017 18-05-2017
Representative of DG 18.05.2017..PDF
৮৪৬ মহাপরিচালক মহোদয়ের ভ্রমণসূচি 18-05-2017
185.PDF
৮৪৭ Biddutsahi -18.05.17 18-05-2017
Biddutsahi -18.05.17.PDF
৮৪৮ মহাপরিচালক মহোদয়ের ভ্রমণসূচি (সংশোধিত) 18-05-2017
186.PDF
৮৪৯ Representative of DG 17.05.2017. 17-05-2017
Representative of DG 17.05.2017..PDF
৮৫০ জনবল কাঠামো ১৯৯৫ 17-05-2017
কাঠামো ১৯৯৫.PDF
৮৫১ Biddutsahi -16.05.2017 17-05-2017
Biddutsahi -16.05.2017.PDF
৮৫২ Representative of DG 16.05.2017 17-05-2017
Representative of DG 16.05.2017.PDF
৮৫৩ মাউশির মাঠ পর্যায়ের জনবলকে মাদরাসার এমপিও বিষয়ে নির্দেশনা 15-05-2017
0002.PDF
৮৫৪ Biddutsahi -15.05.17 15-05-2017
Biddutsahi -15.05.17.PDF
৮৫৫ Representatives of DME 15.05.2017 15-05-2017
Representatives of DME 15.05.2017.PDF
৮৫৬ জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি 14-05-2017
-জালিয়াতির মাধ্যমে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি.PDF
৮৫৭ Representatives of DME 11.05.2017 14-05-2017
Representatives of DME 11.05.2017.PDF
৮৫৮ Representatives of DME 11.05.2017 14-05-2017
Representatives of DME 11.05.2017.PDF
৮৫৯ Representatives of DME 14.05.2017 14-05-2017
Representatives of DME 14.05.2017.PDF Representatives of DME 14.05.2017 (2).PDF
৮৬০ NTRCA কে শুন্য পদের তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে 11-05-2017
124.PDF

Share with :

Facebook Facebook